Nakladatelství Na Vidžíně

Vidžín 50, Úterý, Plzeňský, 330 41, Česká republika

Jiří Polák: Texty o přímé demokracii

tpd_lc
179,00 CZK za ks

ještě máme 9 ks
+
Přidat do košíku

Praktická příručka pro stoupence skutečné demokracie

Ph.D. Jiří Polák (*1933) maturoval na gymnáziu (1953). Roku 1965 s manželkou odešel na Západ (Itálie, poté Švédsko). Studoval na univerzitě v Lundu, nejprve jazyky (románské jazyky, angličtinu a čínštinu), později společenské vědy, zejména politologii (doktorát z mezinárodní politiky 1986). V disertaci Dependence Patterns in the Soviet Bloc předpověděl brzký rozpad východního bloku. Poslední léta před penzí (1998) pracoval v Přistěhovaleckém úřadě města Malmö.

Roku 1998 uspořádal v České republice historicky první mezinárodní konferenci o přímé demokracii. Účastníci přijeli ze všech kontinentů kromě Afriky. Další konference následovaly v letech 2000 a 2011.

Od roku 1998 vydává mezinárodní bulletin World­wide Direct Democracy Newsletter, později přejmenovaný na Direct Democratic Euro-Vision Newsletter. Publikoval články o čínské filosofii a vědě (Tchaj-wan a Švédsko); politické romány 2084 (1992), Závody (2003) a Soumrak bohů Nového světa (2013); politologické traktáty Democracy – Direct or Indirect? (1993), Direct Democracy of Tomorrow (s Jaroslavem Kočím) a Direkt Demokrati: Historia, analyser, perspektiv (švédsky).

 

Z autorovy předmluvy:

Od skončení druhé světové války se jevil svět Čechům – a jistě i většině jiných národů – jakožto rozdělený na dvě protichůdné sféry. Na jedné straně „svobodný svět“, tj. Amerika (zejména USA) a Západní Evropa, na druhé straně komunistické diktatury, tj. hlavně Sovětský Svaz a řada jiných států na východě. Tato bipolarita, takto označovaná i v politologické literatuře a charakterizovaná neustávající studenou válkou, trvala až do konce osmdesátých let. Rok 1989 ukončil studenou válku vítězstvím Západu. Vypadalo to jednoduše. Teď nastolíme demokracii a soukromé podnikání, což bude znamenat, že skoro všichni – kromě bývalých komunistických bossů – se budou mít lépe. Čeká nás, zejména mladé lidi, skvělá budoucnost.

A zpočátku to tak opravdu vypadalo. Socialistický model společnosti zkrachoval a kapitalismus se ukázal jako mnohem životaschopnější a perspektivnější. Brzy se však začaly vynořovat problémy. Na politické scéně se odehrávaly neustálé machinace a hádky mezi různými politickými stranami a jinými organizacemi, jakož i mezi skupinami v jejich středu. Byly odhalovány korupční aféry a rozkrádání národního majetku, nebezpečné zadlužování státu, rozprodávání lukrativních podniků do ciziny – to vše bez možnosti demokratické kontroly občany. Volba nových politiků místo dosavadních nepřinášela zlepšení. Docházelo k vládním krizím. Místo politické vlády se začaly vyskytovat krátkodobě vlády úřednické. Taková vláda, tj. vláda odborníků, je vydávána jen za přechodné a nežádoucí východisko z nouze, protože přerušuje dlouhodobé projekty vlády, která padla. Ale je tomu opravdu tak? Nebyla by trvalá vláda odborníků lepší než vláda politiků? Průzkumy veřejného mínění ukazují, že odborníkům ve vládě důvěřují občané více než politikům. Je tedy vláda politických stran skutečnou demokracií? Mají politici skutečný mandát vládnout bez referenda o ústavě vytvářející politický systém?

Je třeba si uvědomit, že politické strany začaly vznikat někdy ve druhé polovině devatenáctého a začátkem dvacátého století, a to v prostředí velmi odlišném od naší doby (první polovina jednadvacátého století). Tehdy šlo skoro výhradně o problémy uvnitř jednotlivých států, možnosti občanů získávat informace byly omezené na tiskoviny a rozhlas, zhoršování životního prostředí se nejevilo jako vážný problém. Nyní žijeme v době globalizace, kdy hlavní problémy přesahují hranice jednotlivých států, internet dává každému možnost téměř neomezeného získávání informací a v nebývalé míře narůstá problém zhoršování životního prostředí, jakož i plundrování omezených zdrojů. Řešení toho všeho vyžaduje spolupráci lidí celého světa.

Jsou to právě tyto problémy, které se snaží v historické i sociologické perspektivě objasnit tato rozsahem nevelká kniha. Jejím cílem je poskytnout možnost rychlé orientace občanům zajímajícím se o politiku – a to by měli být všichni, neboť politika ovlivňuje kvalitu života jednoho každého z nás. Ve svých důsledcích rozhoduje o možnosti přežití naší civilizace.

Brožovaná kniha má rozsah 120 stran

Titulní ilustrace Renata Rambousková

Vyšlo v září 2013

Obsah košíku

Košík je prázdný

Vyhledávání