Nakladatelství Na Vidžíně

Vidžín 50, Úterý, Plzeňský, 330 41, Česká republika

Jiří Polák, Zdeněk Trinkewitz: Je rozvoj globálního společenského systému udržitelný? / The development of the global social system – is it sustainable?

tri2_lic
89,00 CZK za ks

ještě máme 26 ks
+
Přidat do košíku

Publikace byla vydána pro Worldwide Direct Democracy Movement

V první části publikace shrnují autoři východiska a analyzují současný stav západní liberální demokracie. Docházejí k závěru o neudržitelnosti tohoto stavu a navrhují hlubokou reformu ve směru participativní polopřímé demokracie. Prvním krokem by se měla stát ústavní reforma, založená na přijetí tzv. Občanské ústavy. Návrh tohoto dokumentu tvoří druhou část publikace. Podle záměru autorů by měl být nyní předložen k celospolečenské diskusi, na základě vzešlých podnětů dopracován a následně schválen a uveden do života.

Anglická verze (překlad Jiří Polák) neprošla jazykovou korekturou.

Brožovaná kniha má rozsah 88 stran.

Vyšlo v listopadu 2019.

Obsah košíku

Košík je prázdný

Vyhledávání