Nakladatelství Na Vidžíně

Vidžín 50, Úterý, Plzeňský, 330 41, Česká republika

Miroslav Podveský: Vojna není kojná

voj_lic
169,00 CZK za ks

Není skladem

To byla základní vojenská služba v čs. lidové armádě...

Vážený čtenáři, dostává se Vám do rukou kniha, v níž vystupuje řada postav. Většinou jsou skutečné. Některé z nich mají také skutečná jména, jiným jsem přiřadil jména vymyšlená. Příběhy, které zde prožívají, se většinou staly skutečně přímo jim, ale mohly se stát také někomu úplně jinému anebo byly zcela či zčásti vymyšleny. Určitě se mnozí moji kamarádi, spolužáci a známí v jednotlivých postavách poznají nebo v nich poznají někoho ze svého okolí. Prosím je za prominutí, pokud jsem jejich postavám v některých případech přiřadil příběh někoho jiného, nebo příběh vymyšlený.

Jsem si vědom toho, že mladší generaci pojem základní vojenská služba už nic neříká, ví o ní jen z doslechu, z televize, z filmu. Tuto knihu možná přečtou jen ze zvědavosti a nebo ji ani neotevřou. Jsem však přesvědčen o tom, že značná část dříve narozené mužské populace se s příběhy zde popisovanými dokáže ztotožnit a že ve většině z nich vyvolá vzpomínky když ne příjemné, tak alespoň úsměvné. Ne nadarmo se říká, že na všechno zlé se časem zapomíná a zůstává jen to dobré.

K napsání knihy mne přivedla skutečnost, že kdykoliv jsem se po letech setkal s přítelem, kamarádem či známým a poseděli jsme někde v kavárně nebo v restauraci, téměř vždy došla řeč na léta strávená na vojně. Jelikož to byly zážitky neopakovatelné a generace dnešních mladých mužů je už asi nikdy neprožije, rozhodl jsem se zejména jí přiblížit, jak to za našeho mládí na konci šedesátých a počátku sedmdesátých let na vojně chodilo. Zážitky z vojny jsou prokládány zážitky z let školou povinných a let studentských, většinou již také neopakovatelných.

Snažil jsem se mimo jiné i o to, ukázat čtenáři způsob chování a jednání jednotlivých postav tak, jak vyžadovaly tehdejší vojenské řády, předpisy a nařízení. Protože příběhy byly napsány se značným časovým odstupem, nebude to určitě dokonalé. Proto prosím předem vojenské odborníky a případné kritiky o prominutí dílčích nepřesností.

Miroslav Podveský, 31. července 2007

Brožovaná kniha s ilustrací Jiřího Hiršla má rozsah 200 stran.

Vyšlo v listopadu 2007

Obsah košíku

Košík je prázdný

Vyhledávání