Nakladatelství Na Vidžíně

Vidžín 50, Úterý, Plzeňský, 330 41, Česká republika

Zdeněk Trinkewitz: Svědectví současníka / PDF (2. dopl. vyd.)

e-tri_lic
140,00 CZK za ks

Výbor z publicistiky a paměti 1937–2015

Zdeněk Trinkewitz (19342020) absolvoval roku 1949 učební obor elektromechanik v ČKD–Kolbenka, v letech 1950–1954 Státní průmyslovou školu elektrotechnickou Praha 2 (dnes Františka Křižíka) a 1954–1960 ČVUT, fakultu elektrotechnickou. V letech 1960–1989 zastával technické a manažerské funkce v ČKD Elektrotechnika (Kolbenka), roku 1990 se stal ředitelem závodu Elektrotechnika. V období 1991–1994 byl členem představenstva ČKD Praha, a.s. a technickým ředitelem, odpovědným za privatizaci celého holdingu. V letech 1991–1995 spoluzakládal Svaz průmyslu ČR a byl předsedou jeho dozorčí rady. V roce 1995 pracoval jako vrchní interní auditor ČEZ, a.s. a v letech 1996–1997 byl vedoucím oddělení správy kapitálových účastí ČEZ, a.s. V letech 1997–2003 byl jednatelem společnosti Lomy Mořina, spol. s r.o., kde ukončil svoji aktivní činnost.

V profesi elektrotechnického inženýrství řešil velkou řadu výzkumných úkolů a jejich výsledky publikoval jak v interních výzkumných zprávách, tak v odborném tisku. V tomto oboru publikoval jednu knižní monografii a je spoluautorem jedné encyklopedické publikace. Obě knihy získaly cenu Čs. literárního fondu. Řadu let studuje otázky řízení podniků a národního hospodářství a publikoval řadu článků, zejména v Rudém právu, Hospodářských novinách, Lidových novinách. Zkušenosti z top-managementu v popřevratové ČSR/ČR shrnul do knihy Management v Česku – iluze a realita ( 2007).

Po celou dobu se současně zabývá otázkami filosofie, politické ekonomie, politologie a kultury a vždy velmi kriticky a podnětně reaguje na stav společnosti články v celostátních tiskových médiích a dnes na internetu na stránkách trinkewitz.blog.idnes.cz trinkewitz.cz. Přes všechny režimy v ČSR a ČR je filosofickým a ekonomickým stoupencem „tvořivého dialektického materialismu“ (svými slovy), názorově blízkým marxistickým filosofům Egonu Bondymu, Milanu Machovcovi a Karlu Kosíkovi. 

Za nejvýznamnější eseje a práce obsažené v této knize považuje texty Přestavba a elektrotechnika (1988), K teorii dynamické stability ekonomických soustav (1993), Příspěvek k zoologii člověka (2004), Obnovit kritické zkoumání ekonomie (2005), Občanská ústava České republiky (2015).

2. rozšířené vydání vyšlo v září 2016 jako e-kniha ve formátu PDF o rozsahu 1398 stran.

Obsah košíku

Košík je prázdný

Vyhledávání