Nakladatelství Na Vidžíně

Vidžín 50, Úterý, Plzeňský, 330 41, Česká republika

Edita Baťová de Oliveira, Nelson V. d´Oliveira: Dovětek / PDF (2. dopl. vyd.)

e-dov_lc
90,00 CZK za ks

Právní stanovisko známého českého právníka a bývalého generálního prokurátora České republiky JUDr. Jiřího Šetiny potvrzuje zákonnost dokumentů, na nichž se zakládal převod Baťovy světové organizace z jejího zakladatele Tomáše Bati Sr. na Jana Antonína Baťu. Kupní smlouva a její náležitosti beze zbytku naplňovaly zákony platné v Československu ve třicátých letech minulého století (1931 – 36).

Dovětek ke knize dr. Miroslava Ivanova Sága o životě a smrti Jana Bati a jeho bratra Tomáše svým bohatým dokladovým materiálem a analytickými úvahami zřetelně osvětluje, jak byly platné zákony demokratické země ignorovány a pošlapány ve prospěch Tomáše Bati Jr. a jeho matky Marie Baťové, rozené Menčíkové, justičními orgány Spojených států a některých dalších zemí.

Podrobně a střízlivě zde popisujeme vzájemné propojení mezi jednotlivými lidmi, výrobními složkami a holdingem Baťovy organizace a právními kancelářemi. Všechno, co bylo použito k dosažení hlavního záměru – odstranění Jana Bati z řízení a vedení Baťovy světové organizace.

2. rozšířené a doplněné vydání o rozsahu 145 stran textu a fotografií vyšlo jako e-kniha ve formátu PDF v únoru 2015. Texty v přílohách odhalují mimo jiné pozadí snah o dosažení právní rehabilitace Jana Bati v České republice, ke které došlo až roku 2007.

2. doplněné vydání vyšlo v únoru 2015 jako e-kniha ve formátu PDF o rozsahu 145 stran.

Obsah košíku

Košík je prázdný

Vyhledávání