Nakladatelství Na Vidžíně

Vidžín 50, Úterý, Plzeňský, 330 41, Česká republika

Jaroslav Skopal: Konec jedné velké strany?

css_lc
Běžná cena: 199,00 CZK Naše cena: 79,00 CZK za ks

ještě máme 4 ks
+
Přidat do košíku

Vzpomínky a analýza 1967 - 2006.

Kniha pojednává o peripetiích vývoje národně sociální politiky v posledních desetiletích. Autor se stal členem strany s názvem Československá strana socialistická v roce 1967 (formace vznikla jako Strana národního dělnictva českoslovanského v roce 1897 a v roce 1902 byla přejmenována na Českou stranu národně sociální). Stranický název procházel i dále sice řadou změn, ale podle historika PhDr. Josefa Harny, který se zabývá naším stranickopolitickým systémem, je přívlastkem vhodným pro všechny vývojové fáze strany sousloví národně sociální, případně označení český (československý) národní socialismus.

Jaroslav Skopal se zabývá obdobím 1967 až 2006, kdy se dění ve straně osobně účastnil. Hlavním popudem ke vstupu byl nejen zájem o věci veřejné, ale hlavně politické uvolnění šedesátých let, kdy se během obrodného procesu ČSS postupně emancipovala od KSČ. Popisuje i následné přituhování vnitrostranických poměrů. Sám byl krátce poslancem České národní rady.

Těžiště práce však spočívá v letech 1989–2006, kdy strana neúspěšně hledala svoje místo na postupně se čistícím politickém poli. Popisuje pokles zájmu o její program, spojení s liberálními Svobodnými demokraty (SD-LSNS) a postupné ztráty majetku, který po roce 1989 obnášel okolo 750 milionů Kč. Končí neslavnou epizodou, kdy v čele strany stál Jan Šula, a vznikem nového subjektu ČSNS 2005. 

Autor soudí, že neúspěchy byly dány jednak národněfrontovní minulostí Československé strany socialistické, jednak neschopností přiměřeně redukovat rozsáhlý aparát, který stranu postupně vyčerpal, ale také zištnými pohnutkami některých osob, které se v určitých momentech vývoje strany objevovaly na scéně.

Kniha je podrobným svědectvím vnímavého pozorovatele postupně z pozice představitele okresní organizace strany v Přerově přes krajskou organizaci až po úroveň místopředsedy v závěrečné fázi vývoje strany. Svou faktografickou přesností tato práce velmi dobře poslouží badatelům, studentům, laickým zájemcům o moderní politické dějiny českých zemí a v neposlední řadě lidem, kteří alespoň část svého života věnovali straně, která svůj vrchol zažila za Edvarda Beneše. Proto si své čtenáře jistě najde i v řadách zahraničních krajanů.

Brožovaná kniha s bohatým aparátem textových a obrazových příloh má rozsah 240 stran.

Vyšla v březnu 2007.

Obsah košíku

Košík je prázdný

Vyhledávání

Best sellers

399,00 CZK za ks Jan Antonín Baťa: Těžké časy Není skladem
199,00 CZK za ks Radek Lehkoživ: Tanga Není skladem