Nakladatelství Na Vidžíně

Vidžín 50, Úterý, Plzeňský, 330 41, Česká republika

Marek Belza, Pavel Krbec: Na Boží vodě

bovoda_lic
29,00 CZK za ks

Není skladem

Padesát let zemědělského učňovského školství v Liběchově

Tato útlá publikace je výsledkem snahy trvalejším způsobem zachytit nejen padesátiletou historii výuky zemědělských učňovských oborů v areálu na Boží Vodě v Liběchově. Pokouší se také, snad nepříliš neskromně, postihnout více než staletého genia loci od výstavby první budovy na pozemcích dnešní školy.

Z hlediska lidského věku znamená padesát let jeden produktivní život. Nepochybně i v těchto souvislostech se můžeme ptát, zda se tento produktivní věk nesl ve znamení zřetelného étosu a vědomí smyslu vlastního konání, či zda se leckdy nejednalo o jakési proplouvání bouřlivými proměnami času.

Vydavatelé si nečiní nárok odpovědět na tuto otázku. Možná postačí prosté srovnání stavu před oněmi padesáti lety a dnes. Bylo zajisté možné – tak jako dosud – ponechat dokumenty a fotografie ve složkách a šuplících. Nicméně nejen v životě školy se ukazuje, že právě pro posilování étosu a vědomí smyslu vlastní práce mají mnohé události a děje v mnoha ohledech platnost a význam větší než pouze krátkodobě aktuální. Jako potvrzení rčení, že litera scripta manet, měla by tato publikace přispět k tomu, aby připomínané výročí neodnesl vítr každodenního shonu.

Věříme, že přes nedostatky a chvatnou přípravu, které tento pokus o zachycení historie i současnosti našeho učiliště jistě poznamenaly, jde o publikaci, která má svou cenu mimo jiné také jako poděkování – nejen dnešním pracovníkům, ale v neposlední řadě i všem ostatním, kteří zde za celá ta léta měli možnost působit.

Vyšlo v prosinci 2003.

Obsah košíku

Košík je prázdný

Vyhledávání

Best sellers